INVATAMANT PRIMAR

- sectia romana
●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul Județean "Istoria - cea dintâi carte a unei nații"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a învățătorilor claselor a III-a - Proiectul "Povestea limbii române. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a"

●   În atenția profesorilor din învățământul primar - Consfătuiri

●   Documente de proiectare - Proiectarea unității tematice

●   Documente de proiectare - Proiect de lecție

●   Documente de proiectare - Portofoliu profesor învățământ primar

●   Documente de proiectare - Plan de dezvoltare individuală

●   Documente de proiectare - Dosar comisia metodică

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar - Completare chestionare I.S.E.

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Procedura de înscriereîn clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2014-2015

●   Planificare tematică clasa pregatitoare

●   Documente de proiectare a activitatii

●   Proiecte de lectie

●   Dosar comisia metodica

●   Structura portofoliului profesorului pentru invatamant primar

●   În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar - documente

●   In atentia directorilor - baze de date invatamant primar

●   In atentia invatatorilor de sectia romana, clasa a II-a - Concursul "Festivalul jocurilor muzicale si de miscare"

●   Cercul Pedagogic al debutantelor - invatamant primar - sectia romana

●   În atenţia profesorilor de fizică-chimie, învăţătorilor - proiect pe problematica îmbunătăţirii condiţiilor de mediu

●   PROGRAMA PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

●   Tabel nominal – metodişti I.S.J Mureş

●   Concursuri scolare

●   Tabel nominal - Cuprinzând responsabilii cercurilor pedagogice -învăţători

●   Tematica cercurilor pedagogice 2008- 2009 / Semestrul I

●   Structura planificarii calendaristice

●   Structura portofoliului institutorului

●   Tematica cercurilor pedagogice 2007- 2 008 / Semestrul I

●   Consiliul consultativ al specialităţii învăţământ primar – secţia română anul şcolar 2007-2008

●   Tabel nominal – metodişti I.S.J Mureş

●   Tabel nominal cuprinzând responsabilii cercurilor pedagogice -învăţători

●   Concursuri şcolare


- sectia maghiara
●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul scolar 2015-2016 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară "Kis nyelvművelő(Micul lingvist)" clasa a IV-a

●   Elevii calificați la concursul județean Versmondó verseny("Lumea poeziei") clasa a III-a

●   În atenția directorilor și a profesorilor învățământ primar secția maghiară - Concurs Național de pentatlon pentru elevii claselor a III-a "ÖTTUSA"

●   Documente de proiectare - Proiect de lecție

●   Documente de proiectare - Portofoliu profesor învățământ primar

●   Documente de proiectare - Proiect integrat

●   Documente de proiectare - Proiect de lecție

●   Documente de proiectare - Planificare

●   Documente de proiectare - Plan de dezvoltare individuală

●   Documente de proiectare - Dosar comisia metodică

●   În atenția profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Curs de formare

●   În atenția directorilor și profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Ședință de lucru cu responsabilii comisiilor metodice

●   În atenția profesorilor metodiști - învățământ primar, secția maghiară - Ședință de lucru

●   Regulamentul concursului "Micul povestitor - Nagyapo mesefaja"

●   Regulamentul concursului "Lumea legendelor - Regemondo verseny"

●   Regulamentul concursului "Lumea poeziei - Versmondo verseny"

●   Regulamentul concursului "Micul lingvist - Kis nyelvmuvelo"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul activităților metodico-științifice - învățământ primar, secția maghiară

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Zonarea județului în vederea organizării concursurilor, activităților educative extracurriculare în învățământul primar, secția maghiară

●   În atenția învățătoarelor secția maghiară. Grafic concursurilor și activităților educative extracurriculare 2015-2016

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓Anul scolar 2014-2015 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenția directorilor unităților de învățământ si a profesorilor de învățământ primar - Consfătuiri

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - lista profesori învățământ primar

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean de matematică Kobak

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean Versmondo verseny - Lumea poeziei

●   În atenția unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Festivalul dansurilor și obiceiurilor populare pentru elevii claselor I-IV "Tradiții și comori populare"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Amânare data de desfășurare a Festivalului jocurilor de mișcare

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Rezultatele concursurilor zonale de matematică KOBAK

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Elevi calificați la Concursul județean "Versmondo verseny - Lumea poeziei"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Elevi calificați la Concursul județean "Mesemondo verseny - Micul povestitor"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Concursul alternativ "Regemondo verseny - Lumea legendelor"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul județean de matematică "Brenyo Mihaly"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul alternativ "Regemondo verseny - Lumea legendelor"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul național de pentatlon pentru elevii claselor a III-a "Ottusa"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Echipajele calificate la Concursul județean de limba maghiară "Kis nyelvmuvelo"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățămât primar (secția maghiară) - Concursuri zonale de Matematică KOBAK - clasa a IV-a

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Echipajele calificate la concursul municipal de limba maghiară "Kis nyelvmuvelo" - clasa a IV-a

●   Regulamente și concursuri pentru învățământul primar, secția maghiară

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Zonele organizate în vederea desfășurării concursurilor și activităților educative extracurriculare în învățământul primar, secția maghiară

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul activităţilor metodico-ştiinţifice - învăţământ primar, secţia maghiară

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul concursurilor şi activităţilor educative, extracurriculare - învăţământ primar, secţia maghiară

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓Anul scolar 2013-2014 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenţia unităţilor de învăţământ - Rezultatele Concursului Judeţean "Mesemondo verseny - Micul povestitor"

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursuluijudeţean de matematică, clasa a IV-a, KOBAK

●   În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar, secţia maghiară- Etapa judeţeană a Festivalului dansurilor şi obiceiurilor populare pentru elevii claselor I-IV "Tradiţii, comori populare"

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar - Completare chestionare I.S.E.

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar, secţia maghiară - Jocurile de mişcare "Fanteziile jocului"

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar, secţia maghiară

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi calificaţi la concursul judeţean Mesemondo verseny (Micul povestitor), clasa a II-a

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Procedura de înscriereîn clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2014-2015

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate Concursului judeţean Regemondo verseny - "Lumea legendelor"

●   În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar/ profesorilor de matematică - Concurs de Matematică "Zrinyi Ilona"

●   În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia româna, maghiară şi germană) - Conferinţă - Proiect de implementare a disciplinei opţionale Educaţia fianciară

●   În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul alternativ "Regemondo verseny - Lumea legendelor"

●   În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul zonale de Matematică "Kobak"

●   În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul Judeţean de Matematică "Brenyo Mihaly"

●   Echipajele calificate la concursul judeţean de limba maghiară - Clasa a IV-a

●   Concursul de matematica "Bernyo Mihaly" Clasele 3-4 (r)

●   Concursul de matematica "Bernyo Mihaly" Clasele 3-4 (m)

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţă de instruire a responsabililor comisiilor metodice - învăţământ primar, secţia maghiară

●   

●   În atenția directorilor și a profesorilor din învăţământul primar - Graficul concursurilor şi activităţilor educative extracurriculare în anul şcolar 2013-2014, secţia maghiară

●   Planificare tematică clasa pregătitoare(m)

●   Planificare tematică clasa pregatitoare

●   Proiecte de lectie(m)

●   Planificare calendaristica(m)

●   Documente de proiectare a activitatii

●   Proiect de lectie

●   Proiect de lectie clasa pregatitoare(m)

●   Dosar comisia metodica

●   Dosar comisia metodica(m)

●   Structura portofoliului profesorului pentru invatamant primar

●   Structura portofoliului profesorului pentru invatamant primar(m)

●   În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar - documente

●   În atenţia directorilor şi a profesorilor din învăţământ primar(secţia maghiară) - cercuri pedagogice

●   Regulamente concursuri

●   În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar (sectia maghiara) - instruirea responsabililor de comisii metodice

●   Graficul activităţilor metodico-ştiinţifice - învăţământ primar - secţia maghiară

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓Anul scolar 2012-2013 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Rezultatele obținute de elevii învățământului primar, secția maghiară la concursurile naționale organizate în anul școlar 2010-2011

●   Elevii premianţi la concursul judeţean "Lumea poeziei" clasa a III-a

●   Rezultatele concursului judetean "Mesemondo - Micul povestitor" clasa a III-a

●   Rezultatele concursului judetean de matematica KOBAC

●   În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar (sectia maghiara) - Festivalul jocurilor de mişcare "Fanteziile jocului"

●   Revenire - In atentia unitatilor de invatamant primar (sectia maghiara) - concursuri zonale KobaK

●   Revenire - În atenţia directorilor şi a profesorilor învăţământ primar (secţia maghiară) - Festivalul dansurilor populare şi obiceiurilor populare "Tradiţii, comori populare" - etapa judeţeană

●   Elevii calificați la concursul județean "Mesemondo verseny- Lumea poeziei"

●   Rezultate concursul judeţean "Versmondó verseny - Lumea poeziei"

●   In atentia profesorilor de invatamant primar - proiect de plan cadru pentru invatamantul primar

●   Rezultatele concursului judeţean de matematică Bernyo Mihaly

●   In atentia unitatilor de invatamant primar (sectia maghiara) - concursuri zonale KobaK

●   Elevii calificati la concursul judetean "Versmondo verseny - Lumea poeziei"

●   Elevii calificati la concursul judetean de limba maghiara "Kis nyelvmuvelo"

●   Elevii calificati la concursul judetean de matematica Brenyo Mihaly

●   In atentia directorilor si a profesorilor de invatamant primar(sectia maghiara) - concursul alternativ "Regemondo-Lumea legendelor"

●   In atentia profesorilor metodisti - invatamant primar sectia maghiara

●   In atentia directorilor - baze de date invatamant primar

●   In atentia profesorilor de invatamant primar (sectia maghiara)

●   Zonarea judetului in vederea activitatilor educative extracurriculare ale invatamantului primar - sectia maghiara

●   Graficul concursurilor si activitatilor educative, extracurriculare, organizate de invatamantul primar - sectia maghiara - in anul scolar 2012-2013

●   In atentia directorilor si a profesorilor de invatamant primar sectia maghiara - Graficul activitatilor metodico-stiintifice

●   Rezultatele etapei nationale a concursului "Regemondo-Lumea legendelor" Clasa a III-a

●   Rezultatele concursului judetean de matematica KOBAK clasa a IV-a

●   Rezultatele concursului judetean "Regemondo-lumea legendelor" clasa a III-a

●   Rezultatele elevilor participanti la Concursul National de matematica Brenyo Mihaly c1asele III-IV Editia IV

●   In atentia profesorilor de invatamant primar (sectia maghiara) - festivalul dansurilor si obiceiurilor populare

●   In atentia profesorilor de invatamant primar (sectia maghiara)

●   In atentia profesorilor din invatamantul primar (sectia maghiara)

●   In atentia profesorilor de invatamant primar - sectia maghiara

●   Elevii calificati la concursul judetean "Lumea poeziei" clasa a III -a

●   Premiatii concuirsului judetean de matematica Bernyo Mihaly

●   in atentia profesorilor inviitiimiint primar - Va supunem atentiei concursurile scolare pentru elevii Invatamantului primar, sectia maghiara

●   Elevii calificaţi la concursul judeţean ,,Micul povestitor,, clasa a II-a

●   Elevii calificaţi la concursul judeţean de matematică Brenyó Mihály

●   In atentia profesorilor de invatamant primar(sectia maghiara)

●   Catre unitatile de invatamant care organizeaza concursuri zonale pentru invatamantul primar, sectia maghiara

●   În atenția conducerilor unităților de învățământ - Concursuri Scolare zonale (limba maghiară)

●   În atenția conducerilor unităților de învățământ și metodiștilor din învățământul primar, secția maghiară

●   În atenţia profesorilor învăţământ primar, secţia maghiară - regulamente concursuri

●   Graficul activităților metodico-stiințifice - învățământ primar -secția maghiară

●   Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare, organizate de învățământul primar, secția maghiară

●   Rezultatele concursului judetean de matematica KOBAK cls. a IV-a 30 aprilie 2011

●   Elevii premianți la concursul județean interdisciplinar "Kurutty" Clasele I-IV Anul școlar 2010-2011

●   Toate unitățile de învățământ în atenția profesorilor învățământ primar (secția maghiara)

●   Elevii premianti la concursul judetean "Lumea legendelor" clasa a III-a Anul scolar 2010-2011

●   Către, toate unitățile de învățământ în atenția profesorilor învățământ primar (secția maghiară)

●   Rezultatele Concursului Naţional de matematică Brenyó Mihály cls.III-IV Tg.Mureş, 25-27 martie 2011

●   Elevii premianti la concursul judetean "Micul povestitor" clasa a II-a Anul scolar 2010-2011

●   Rezultatele concursului judeţean de limba maghiară "Kis nyelvművellő" clasa a IV-a

●   În atenţia profesorilor din învăţământul primar, secţia maghiară - Concursul judeţean "Micul povestitor"

●   Elevii calificaţi la concursul judeţean de matematică KOBAK cls. a IV-a Anul şcolar 2010-2011

●   Elevii calificaţi la concursul judeţean "Lumea poeziei" clasa a III-a Anul şcolar 2010-2011

●   Elevii calificaţi la concursul judeţean "Micul povestitor", clasa a II-a Anul şcolar 2010-2011

●   Rezultatele concursului zonal de matematică KOBAK zona Tg.Mureş cls. a IV-a 26 februarie 2011

●   Către toate unităţile de învătământ - În atenţia profesorilor învţământ primar (secţia maghiară) - "Kobak"

●   REZULTATELE CONCURSULUI JUDETEAN DE MATEMATICĂ "BRENYÓ MIHÁLY" CLS. III-IV 19 februarie 2011

●   Către, Toate unităţile de învăţământ - În atenţia profesorilor învăţământ primar (secţia maghiară) - a concursurilor zonale de matematică KOBAK pentru clasa a IV-a

●   Toate unităţile de învăţământ - În atenţia profesorilor învăţământ primar (secţia maghiară) - concursul judeţean de matematică Brenyó Mihály pentru clasele III -IV

●   Către,Toate unităţile de învăţământ În atenţia profesorilor învăţământ primar (secţia maghiară)

●   În atenţia institutorilor, învăţătorilor(secţia maghiară)

●   In atentia inv. primar sectia maghiara - Curs de formare Evaluarea in invatamantul primar

●   In atentia invatamantului primar, sectia maghiara Cursul de formare Invatarea prin cooperare

●   In atentia invatamantului primar sectia maghiara REGULAMENTE CONCURSURI

●   GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR METODICO-ŞTIINŢIFICE învăţământ primar – secţia maghiar în anul şcolar 2010-2011

●   În atenţia profesorilor de fizică-chimie, învăţătorilor - proiect pe problematica îmbunătăţirii condiţiilor de mediu

●   G r a f I c u l concursurilor şi activităţilor educative, extracurriculare, organizate de învăţământul primar, secţia maghiară în anul şcolar 2010-2011

●   Rezultatele obţinute de elevii învăţământului primar la concursurile naţionale organizate în anul şcolar 2009-2010

●   In atebtia invatatorilor sectia maghiara Festivalul Traditii si comori populare 2010

●   In atentia invatatorilor sectia maghiara Concursul judetean Lumea legendelor

●   TABEL NOMINAL cuprinzând elevii premianţi la Concursul Naţional de matematică Brenyó Mihály clasele III-IV Ediţia II nominalizat în Graficul Concursurilor M.E.C.T.S. nr. 26484 din 05.02.2010, A pozitia 1 Tg.Mureş, 26-28 martie 2010

●   In atentia invatatorilor sectia maghiara - Festivalul jocului clasa I

●   TABEL NOMINAL cu elevii premianţi la concursul judeţean "Lumea poeziei" clasa a III-a Anul şcolar 2009-2010

●   TABEL NOMINAL cu elevii calificati la concursul judetean ,,Lumea poeziei” clasa a III-a Anul şcolar 2009-2010

●   TABEL NOMINAL cu elevii premianţi la concursul judeţean "Micul povestitor" clasa a II-a Anul şcolar 2009-2010

●   TABEL NOMINAL cu elevii premianţi la concursul judeţean de matematică Brenyó Mihály clasele III-IV Anul şcolar 2009-2010

●   TABEL NOMINAL cu elevii calificaţi la faza judeţeană a concursului de matematică Brenyó Mihály clasele III-IV Anul şcolar 2009-2010

●   În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   Rezultatele obţinute de elevii învăţământului primar la concursurile naţionale organizate în anul şcolar 2008-2009

●   Rezultatele concursului de matematică KOBAK etapa judeţeană clasa a IV-a 09.05.2009

●   În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   Catre toate unităţile de învăţământ - În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   Rezultatele concursului national de matematica Brenyo Mihaly cls III-IV

●   Elevii calificati la concurs judetean de matematica KOBAK cls a IV a (data modificata)

●   Concurs judetean de matematica KOBAK invatamant primar

●   Rezultatele concursului judetean Lumea poeziei cls. a IIIa

●   Elevii calificaţi la concursul naţional de limba maghiară Kőrösi Csoma Sandor Anul şcolar 2008-2009

●   Elevii calificati la faza judeteana a concursului de matematica KOBAK cls a IVa

●   În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   Rezultatele concursului judeţean de limba maghiară "Kis nyelvművelő” clasa a IV-a Anul şcolar 2008-2009

●   REZULTATELE concursului zonal de matematică KOBAK zona Tg.Mureş 07.03.2009

●   Toate unităţile de învăţământÎn atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   Toate unităţile de învăţământ În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   Programe pentru invatatori sectia maghiara titularizare, def gr. II

●   Către,Toate unităţile de învăţământ - În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   PROGRAMA PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

●   PROGRAMA PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

●   PROGRAMA PENTRU GRADUL DIDACTIC II

●   G R A F I C U L concursurilor şi activităţilor educative, extracurriculare, organizate de învăţământul primar, secţia maghiară în anul şcolar 2008-2009

●   În atenţia învăţătorilor – secţia maghiară

●   În atenţia învăţătorilor – secţia maghiară

●   Toate unităţile de învăţământ - În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   Graficul activităţilor metodico-ştiinţifice învăţământ primar – secţia maghiară

●   Toate unităţile de învăţământ În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   CĂTRE, toate unităţile de învăţământ - În atenţia învăţătorilor, institutorilor – secţia maghiară

●   Programa revizuita limba maghiara clasa a IV-a 2008

●   Programa revizuita limba maghiara clasa a III-a 2008

●   Programa revizuita limba maghiara clasele I-II 2008

●   În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   Către,Toate unităţile de învăţământ - În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   REZULTATELE concursului judeţean ,,Lumea legendelor” clasa a III-a 10.05.2008 Anul şcolar 2007-2008

●   Către, toate unităţile de învăţământ : În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)

●   REZULTATELE concursului judeţean de limba maghiară,"Micul lingvist” clasa a IV-a15.03.2008 Anul şcolar 2007-2008

●   În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară) - concurs alternativ

●   REZULTATELE concursurilor zonale ,,Lumea poeziei” clasa a II-a 16.02.2008 Anul şcolar 2007-2008

●   REZULTATELE concursului judeţean ,,Micul povestitor” clasa a II-a 23.02.2008

●   REZULTATELE concursurilor zonale ,,Micul povestitor” clasa a II-a 19.01.2008 Anul şcolar 2007-2008

●   Structura planificarii calendaristice

●   PREMIANŢII concursului municipal de limba maghiară clasa a IV-a 26.01.2008 Anul şcolar 2007-2008

●   Rezultatele concursurilor zonale,,Micul lingvist”-limba maghiară clasa a IV-a Anul şcolar 2007-2008

●   Programe şcolare traduse pentru învăţători secţia maghiară

●   Structura portofoliului institutorului

●   Graficulconcursurilor şi activităţilor educative, extracurriculare, organizate de învăţământul primar, secţia maghiară în anul şcolar 2007-2008

●   METODIŞTII învăţământului primar – secţia maghiară anul şcolar 2007 – 2008

●   Graficul activităţilor metodico-ştiinţifice ale învăţământului primar – secţia maghiară în anul şcolar 2007-2008

●   Formatorii pentru învăţământul primar – secţia maghiară în anul şcolar 2007-2008

●   STRUCTURA comisiilor metodice ale învăţământului primar – secţia maghiară în anul şcolar 2007 – 2008

●   Componenţa consiliul consultativ al specialităţii învăţământ primar – secţia maghiarăanul şcolar 2007 – 2008

●   Graficul activităţilor de formare continuă pentru institutori, învăţători – secţia maghiară în anul şcolar 2007-2008

●   Structura cercurilor pedagogice învăţământ primar – secţia maghiară în anul şcolar 2007 – 2008


Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos: