MEN||Subiecte examene nationale||Forum educational||Euro200||Bacalaureat||Admitere||Titularizare||Portalul educational SEINAVIGARE RAPIDĂ
CONCURS DIRECTORI/DIR.ADJUNCTI
RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC
EVALUARE NAŢIONALĂ - clasa a VIII-a
EVALUARE NAŢIONALĂ - clasele II-IV-VI
ADMITERE
EXAMENUL DE BACALAUREAT
AVIZĂRI ACTE DE STUDII
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2018
DEFINITIVAT SI GRADE DIDACTICE
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
”FIECARE COPIL LA GRĂDINIȚĂ”
GRADAŢII DE MERIT
 
CONCURS INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT
C.N.E.M.E
 
   
 N O U T Ă Ţ I
Data: 20.02.2019
Titlu: Tabel nominal cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de consilier IA (0,5 normă consilier investiții și 0,5 normă consilier tehnic-administrativ) după proba scrisă

Data: 20.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru constituite în vederea desfășurării evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial

Data: 20.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Parteneriat Erasmus+ KA229

Data: 19.02.2019
Titlu: Rezultatele finale ale Olimpiadei de Limba și Literatura Română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților naționale (gimnaziu) - etapa județeană sunt afișate la centrul de concurs - Școala Gimnazială ”Romulus Guga”, Târgu Mureș

Data: 19.02.2019
Titlu: Rezultatele finale ale Olimpiadei de Limbi Clasice (Limba latină) - etapa județeană sunt afișate la centrul de concurs - Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu”, Târgu Mureș

Data: 19.02.2019
Titlu: Rezultate Olimpiada de Lingvistică ”Solomon Marcus”- etapa județeană (conf. regulamentului specific al Olimpiadei de Lingvistică nr. 24791/16.01.2019, cap. Iii, art. 6 (2) a.)

Data: 19.02.2019
Titlu: Tabel nominal cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Consilier IA după proba scrisă

Data: 19.02.2019
Titlu: În atenția directorilor centrelor școlare pentru educație incluzivă - Invitație cadre didactice din învățământul special și special integrat la workshop-ul ”Tehnici creative pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale la copiii cu CES”

Data: 19.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Proiect de mobilitate „Tehnicieni hotelieri de succes pe piața munci” nr. 2018-1-RO01-KA102-048120 din cardul programului Erasmus+

Data: 19.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs regional și interjudețean de creație plastică și literară ”Din cufărul de nestemate al proverbelor și zicătorilor”

Data: 19.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul de limba maghiară „Kis nyelvművelő”, etapa județeană

Data: 19.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Fetivalul jocurilor de mișcare


Data: 19.02.2019
Titlu: Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul alternativ „Regemondó verseny - Lumea legendelor” pentru elevii claselor a III-a!

Data: 18.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - lista posturilor pentru concurs/testare a fost actualizată (18.02.2019 ora 15,30 cu toate adresele primite de la secretariat)

Data: 18.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul zonal de matematică KOBAK

Data: 18.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna europeană a alfabetizării media

Data: 18.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Reprogramare etapa județeană la fotbal băieți gimnaziu/liceu.

Data: 18.02.2019
Titlu: Rezultatele finale ale candidatului la funcția vacantă de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” Târgu Mureș

 
  Mai multe.....