Ministerul Educatiei Nationale||Subiecte examene nationale||Forum educational||Euro200||Bacalaureat||Admitere||Titularizare||Portalul educational SEI
 
NAVIGARE RAPIDĂ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC
EVALUAREA NAŢIONALĂ clasa a VIII-a
EVALUAREA NAŢIONALĂ clasele II-IV-VI
ADMITEREA 2014
EXAMENUL DE BACALAUREAT
AVIZĂRI ACTE DE STUDII
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
DEFINITIVAT SI GRADE DIDACTICE
ALOCATII -ELEVI PESTE 18 ANI

  
 
 N O U T Ă Ţ I
Data: 27.08.2014
Titlu: Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate (pagina VACANTE), lista posturilor ocupate (pagina OCUPATE) actualizat 27.08.2014 după detașare la caerere. Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a verifica lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete, după fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic.

Data: 27.08.2014
Titlu: În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie referitoare la Programul A Doua Şansă şi Programul Şcola după şcoală

Data: 27.08.2014
Titlu: În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări admitere


Data: 27.08.2014
Titlu: În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Va rugam sa urgentați finalizarea introducerii rezultatelor la Evaluarea 2-4-6 in aplicatie!


Data: 26.08.2014
Titlu: Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate (pagina VACANTE), lista posturilor ocupate (pagina OCUPATE) actualizat 26.08.2014 după detașare în interesul învățământului. Posturile vor fi verificate de directori!

Data: 26.08.2014
Titlu: În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Locuri libere pentru admiterea în învăţământul profesional cu durata de 2 ani, dupa clasa a IX-a, pentru anul şcolar 2014-2015

Data: 26.08.2014
Titlu: În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Locuri libere pentru admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, dupa clasa a VIII-a, pentru anul şcolar 2014-2015

Data: 25.08.2014
Titlu: În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Solicitare certificat de identitate sportivă

Data: 25.08.2014
Titlu: Graficul şedinţelor publice 27-29 august 2014

Data: 25.08.2014
Titlu: Lista candidaților care au depus dosar de suplinire în 21-22 august 2014. Evantualele erori vor fi comunicate la compartimentul managementul resurselor umane tel. 0265-213779 int. 106 în cursul zilei de 26.08.2014 între orele 8-14.

Data: 25.08.2014
Titlu: Lista punctajelor pentru detașare la cerere prin concurs specific în 2014-2015.

Data: 25.08.2014
Titlu: Model cerere plata cu ora 2014-2015, dosarele se depun la unitățile de învățământ în 1-2 septembrie 2014 (care au posturi vacante în vederea obținerii avizului) SAU la ISJ Mureș (pentru cei care participă la repartizare în ședința publică)

Data: 25.08.2014
Titlu: Reactualizare - În atenţia unităţilor de învăţământ - înscriere etapa a III-a de admitere în învățământul liceal.


Data: 22.08.2014
Titlu: În atenția cadrelor didactice participante la concursul de titularizare 2014. - În baza adresei MEN 53760/22.08.2014, cadrele didactice care nu au susținut probele practice/orale pot susține aceste probe în 25.08.2014. În vederea susținerii probei candidații vor contacta inspectorul școlar în data de 25.08.2014 până la ora 9,00.!

Data: 22.08.2014
Titlu: În atenția directorilor și a cadrelor diactice înscrise la detașare la cerere/detașare în interesul învățământului - precizări proba practică/orală.

 
Mai multe.....
 
 
       
  
 
 


 
 
 
 
 
   
 
 
 

Ministerul Educatiei Nationale||Subiecte examene nationale||Forum educational||Euro200||Bacalaureat||Admitere||Titularizare||Portalul educational SEI